พฤษภาคม 1, 2021

WFH WORK FROM HOME ที่ไหน ก็ทาสีได้

  • Home, Knowledge

ถ้าคนไหนที่กำลัง WFH อยู่เลยนั้น ก็อาจจะเหมือนเป็นเรื่องที่ดีมาก เพราะว่า เรานั้นอาจจะจำเป็นต้องอยู่กับครอบครัวเรานั้นมากขึ้นนั่นเอง แต่เรานั้นจำเป็นต้องอยู่ที่บ้านของเรานั้นเป็นหลักเลย แต่ถ้าเกิดสภาพแวดล้อมของบ้านเรานั้น WFH WORK FROM HOME ที่ไหน ก็ทาสีได้ ไม่เหมาะที่เรานั้นจะทำงานเลยนั้น เรานั้นจำเป็นต้องทำแบบไหนดี