พฤศจิกายน 19, 2021

ระยะเวลาในการแห้ง ของแต่ละสี

  • Home, Knowledge

สำหรับการทาสีบ้านในแต่ละครั้งนั้น โดยที่นอกจากขั้นตอนในการทาสีแล้ว ผลิตภัณฑ์ที่เรานั้นใช้ทาสีก็จำเป็นอย่างมาก แหละยังมีระยะเวลาในการแห้งของสีอีกด้วย เพราะว่าการทาสีบ้านเองนั้น ก็อาจจะทำให้มีเวลาไม่เท่ากันในแต่ละวัน เพราะแบบนี้ ระยะเวลาในการแห้งของแต่ละสี สำหรับการทาสีบ้านนั้น สีแห้งกี่ชั่วโมง เรานั้นจึงสามารถวางแผนได้เสมอ