ระยะเวลาในการแห้ง ของแต่ละสี

  • Home, Knowledge

สำหรับการทาสีบ้านในแต่ละครั้งนั้น โดยที่นอกจากขั้นตอนในการทาสีแล้ว ผลิตภัณฑ์ที่เรานั้นใช้ทาสีก็จำเป็นอย่างมาก แหละยังมีระยะเวลาในการแห้งของสีอีกด้วย เพราะว่าการทาสีบ้านเองนั้น ก็อาจจะทำให้มีเวลาไม่เท่ากันในแต่ละวัน เพราะแบบนี้ ระยะเวลาในการแห้ง ของแต่ละสี สำหรับการทาสีบ้านนั้น สีแห้งกี่ชั่วโมง เรานั้นจึงสามารถวางแผนได้เสมอ


การทาสีบ้านนั้น สีแห้งกี่ชั่วโมง
สำหรับการแห้งตัวของสีนั้น สีแต่ละประเภทอาจจะมีระยะเวลาในการแห้งตัวที่ไม่ค่อยเท่ากันเลย เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วสีที่เรานั้นใช้ทาบ้าน ก็อาจจะเป็นสีทาฝ้า สีทาผนังปูน ไม่ว่าจะเป็นภายนอกหรือภายใน สำหรับสีงานไม้หรืองานเหล็ก อาจจะมีระยะเวลาในการแห้งตัวของสีนั้นใกล้เคียงกันมาก

ระยะการแห้งตัวของสีแต่ละประเภท


สีรองพื้นปูนเก่า ระยะการแห้งตัวของสีนั้นจะ 15 นาที ระยะเวลาแห้งจะทาทับ 2-3 ชั่วโมงนั้นเอง
สีจริงทาปูน ทั้งที่เป็นภายนอกและภายใน ระยะเวลาแห้งผิว 15 นาทีนั้นเอง ระยะเวลาแห้งจะทาทับ 2-3ชั่วโมง
สีทาฝ้า : ระยะเวลาการแห้งผิวนั้น 15 นาที ระยะเวลาในการแห้งทับนั้น 2-3 ชั่วโมง
สีทาเหล็ก : สีย้อมไม้ ระยะเวลาสำหรับการแห้งผิวนั้น 1-2 ชั่วโมง ทาทับนั้นจะอยู่ที่6-8 ชั่วโมงนั้นเอง


สำหรับคนไหนที่ยังมีปัญหาเกี่ยวกับการทาสีนั้นสามารถเข้าไปอ่านบทความเก่าๆ ได้เลยนะครับ วิธีการทาสีเหล็ก ให้อยู่ ยาวนานกว่าที่คิด

ช่างหมี 064-609-2829