สีขาว สีดี สียอดนิยมของ TOA

  • Home, Knowledge
สีขาว

เฉดสีทีเรานั้นมักจะนิยมมากที่สุดในการทาสีบ้านนั้น ผมว่า ก็คงไม่พ้นสีขาวแน่ๆ เพราะว่า ไม่ว่าจะเป็นการทาสีภายใน หรือ ภายนอกบ้านนั้น สีขาวของ TOA นั้น สีขาว สีดี สียอดนิยมของ TOA มีทั้งที่เป็นสีเบสและสีเบอร์ ผมบอกเลยว่า ถ้าเรานั้นเลือกสีผิดอาจจะแก้ไขได้ยากมากขึ้น

สีขาวของ TOA


ที่ผมหลายคนนั้น นำสีขาวนั้นไปทาบ้านกัน ถ้าเกิดเป็นภายนอกบ้านนั้น ส่วนใหญ่แล้ว จะเป็นพวกบัวปูน หรือ เชิงชายมากว่า บานหน้าต่างที่ ทาแล้วรู้สึกดีนั้น ทำให้บ้านนั้นดูมีราคาแล้ว แพงมากขึ้นกว่าเดิมนั้นมาก แต่ถ้าเกิดเป็นการทาภายในบ้านนั้น ส่วนใหญ่แล้วจะนิยมทาตรงบริเวณผนังบ้านมากกว่า เพราะว่าสีขาวนั้นจะทำให้ ดูสะอาดตามาก ทาแล้วทำให้ห้องนั้นดูกว้างมากขึ้น เหตุผลหลักๆ เลยนะครับที่คนส่วนใหญ่นั้น เลือกการทาสีขาว
สีขาว TOA

สีขาวนั้นตกลงแล้วมีกี่แบบกันแน่ ปกติแล้วสีขาวนั้นมีด้วยกันหลายแบบมาก สีขาวส่วนใหญ่แล้วจะ อยู่ใน Catalog ส่วนใหญ่แล้วเลขนั้นจะสามารถระบุได้ชัดเจนเลยว่า สีนี้คือสีขาว เช่น A1000 ,S100 เป็นต้น แต่ส่วนใหญ่แล้ว สีแต่ละรุ่นนั้นก็อาจจะมีสีขาวเอง บางร้านนั้นอาจจะนิยมนำสีเบสนั้นมาขายเป็นสีขาวแทนนั้นเอง เรานั้นต้องระวัง เหตุผลในการทานั้นเป็นอย่างมากเลย

สีเบสกับสีขาวนั้นแตกต่างกันอย่างไร

สีขาวนั้น เมื่อเรานั้นทาไปแล้วจะสามารถกลบพื้นผิวนั้นได้ง่ายมาก ทำให้เรานั้นไม่ต้องทาหลายเที่ยวมาก
สีเบส ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นสีที่เรานั้นกลบพื้นผิวนั้นค่อนข้างยากมาก อาจจะทำให้เรานั้นเปลืองแรงเกินไป เพื่อที่จะทำให้เรานั้นทาสีขาวนั้นให้ขึ้นเต็มเฉดมากขึ้นด้วย

สำหรับคนไหนที่ยังมีปัญหาเกี่ยวกับการทาสีนั้น สามารถเข้าไปอ่านบทความเก่าๆ ได้เลยนะครับ สีทาภายนอก ที่คู่ควรสำหรับบ้านคุณ