เคล็ดลับ ทาสีกันซึมฉบับมืออาชีพ !!

  • Home, Knowledge
บ่อปลา

ถ้าเกิดเป็นสีกันซึมนั้น ส่วนใหญ่แล้วหลายคนนั้นอาจจะเข้าใจกันว่า ต้องเป็นด่านฟ้ากันมากกว่าหรือหลังคาบ้าน แต่ถ้าโดยส่วนใหญ่แล้ว สีกันซึมนั้นสามารถทำได้หลายบริเวณเช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น ที่เป็นถังเก็บน้ำ หรือ สีที่ไว้สำหรับทากันซึมบ่อปลา เคล็ดลับ ทาสีกันซึมฉบับมืออาชีพ !! ส่วนใหญ่แล้วพวกนี้ต้องมีกันซึมเสมอ แต่ละอย่างนั้นอาจจะแตกต่างกันออกไป โดยเส้นเชิง แต่โดยปกติแล้วจะขึ้นอยู่กับบริเวณที่เรานั้นต้องการทาซะมากกว่าสีทาน้ำกันซึมบ่อปลา ส่วนใหญ่แล้วเรานั้นสามารถทำเองได้ง่ายมาก

โดยส่วนใหญ่แล้ว วัสดุที่กันซึมนั้นจะแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทมากกว่า

ชนิดน้ำสี ถ้าโดยส่วนใหญ่แล้ว สีมักจะใช้กับสภาพแวดล้อมกันมากกว่า แต่โดยปกติ ถ้าโดนปกติแล้วดาดฟ้าหรือบริเวณที่เป็นหลังคานั้นมักจะใช้สีกันซึมประเภทนี้ กันซะส่วนใหญ่ปกติแล้วจะทำกันได้หลายวิธีมาก แต่เรานั้นสามารถใช้ลูกกลิ้งหรือที่เป็นแปรงทากันมากกว่า แต่ถ้าเกิดเป็นแบบเทนั้น จะสามารถปรับระดับได้ 6 ขั้นตอน
ชนิดซีเมนต์ ถ้าโดยส่วนใหญ่แล้ว สีที่เป็นกันซึมนั้น สว่นใหญ่แล้วจะไม่สามารถที่ทนแดดกันมากว่า หรือสามารถทนต่อสภาพแวดล้อมได้นั่นเอง แต่ถ้าเกิดเป็นในส่วนของที่สามารถกันน้ำได้นั้น จะใช้งานได้ดีมาก ส่วนใหญ่แล้วสีกันซึมประเภทนี้นั้นมักจะมีความแข็งแรงอยู่แล้ว แต่ถ้าเกิดเรานั้นต้องการทาสีกันซึมกันมากว่า

วิธีทาสีกันซึมบ่อปลา


1.ปกติแล้วเรานั้นต้องทำความสะอาดพื้นนั้นให้สะอาดเรียบร้อยก่อน แต่ถ้าเกิดเป็นเศษผงนั้นอาจจะน้อยที่สุดก็เป็นได้
2.ปกติแล้วเรานั้นผสมน้ำให้พื้นนั้นเปียกก่อน
3.ปกติแล้ว ถ้าเรานั้นผสมสีที่เป็นสีกันซึมนั้น เรานั้นจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนซะมากกว่า ส่วนการทาสีกันซึมที่เป็นชนิดซีเมนต์ อาจจะสามารถใช้แปรงทากันมากกว่าหรือถ้าเกิดสามารถใช้ลูกกลิ้งที่สามารถทาได้มากกว่า แต่โดยปกติแล้วเรานั้นต้องทาตามที่กำหนดไว้ดีที่สุดแล้วนะครับ

สำหรับท่านไหนที่ยังมีปัญหาเกี่ยวกับการทาสีบ่อปลานั้นสามารถ เข้ามาอ่านเพิ่มเติมที่บทความเก่าๆ ได้เลยนะครับ วิธีทาสีให้ถูกต้อง ดีต่อบ้านคุณ