วีธีแก้ไข สีบ้านด่าง

  • Home, Knowledge
วิธีแก้ไขสีบ้านด่าง

วิธีแก้ไข สีบ้านด่าง

สวสัดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำเทคนิคดีดี ในการ วิธีแก้ไข สีบ้านด่าง กันนะครับ สีบ้านด่างอาจจะเกิดขึ้นตามอาคารที่สร้างใหม่ โดยเฉพาะผนังที่มีหน้ากว้างและมีเฉดสีที่เข้มเข้ม บริเวณนี้นั้นจะสามารถมีโอกาสเกิดขึ้นสูงมากและเห็นปัญหาสีบ้านด่างนั้นชัดเจน


สาเหตุที่สีบ้านนั้นด่าง : สาเหตุนั้นอาจเกิดจากผนังที่มีรอบแตกร้าว พอเกิดฝนตกหรือมีความชื้นนั้น ความชื้นเหล่านี้จะสะสมเข้าไปตามรอยแตกร้าวและนำพาความเป็นด่างนั้นที่อยู่ในปูนออกมาทำลายฟิล์มสี ทำให้ฟิล์มนั้นด่าง ปกติแล้วบ้านใหม่นั้นจะมีความเป็นด่างมากกว่าหลายเท่า

การแก้ไข

1.ทำความสะอาดพื้นผิวบริเวณที่เกิดปัญหาสีด่างให้สะอาด
2.ทาสีรองพื้นปูนเก่าบริเวณที่เกิดปัญหาสีด่างชุ่มๆ 1 รอบ
3.อุดโป๊วรอยเเตกร้าวบริเวณที่เกิดปัญหาสีด่าง
4.ทาสียืดหยุ่น เช่น สีกันซึม เพื่อช่วยชะลอการเกิดรอยเเตกร้าวเพิ่ม
5.ทาสีทับหน้าเกรดสูง 2-3 รอบ